Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

Rada Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XIX/108/16 przyjęła "Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój".

Zaproszenie

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza mieszkańców Gminy, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Miejsce spotkania: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Termin:  28 czerwca 2016 r. o godzinie 1430

 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona ostateczna wersja projektu dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie Miasta Jedlina-Zdrój do uchwalenia.

 

 

 

Zaproszenie

 

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu

„Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój”

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Dokument zostanie wyłożony do wglądu począwszy od dnia 10 czerwca 2016 roku:

1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, ul Poznańska 2 w godz. pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30, we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00, w piątki w godz.: 7.30 – 14.00 w pokoju nr 5b 

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu w zakładce Rewitalizacja

Projekt Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój zostanie również zaprezentowany na spotkaniu w dniu 15 czerwca br. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone od 10.06.2016r do 21.06.2016r.

Uwagi i wnioski prosimy składać w formie pisemnej:

1. bezpośrednio lub pocztą na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

2. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

W trosce o zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego Miasta władze Miasta Jedlina-Zdrój podjęły się opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój, który wskaże obszar wymagający rewitalizacji oraz działania zmierzające do odnowienia, przywrócenia lub nadania nowych funkcji tego obszaru.

Gorąco zachęcamy wszelkich partnerów społecznych, takich jak: organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gminne wykonujące usługi publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły oraz instytucje kultury, aby zgłaszały do Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane przez siebie projekty mające na celu podniesienie jakości życia na wyznaczonym obszarze rewitalizacji – zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i przez organizację akcji społecznych (tzw. projekty miękkie).

Wypełniając kartę projektu, macie Państwo możliwość włączyć się aktywnie w proces rewitalizacji naszego Miasta rozumiany jako kompleksowy plan odnowy wybranej części Jedliny-Zdroju, a jednocześnie stworzyć swoim przedsięwzięciom podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne oraz krajowe (wsparcie finansowe z niektórych działań RPOWD uzależnione jest od wpisania projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji).

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, termin przesyłania kart mija 23 maja 2016 r.

Wzór karty projektu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój oraz na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu w zakładce Rewitalizacja.

Wzór karty projektu >>>