Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

 

 

W dniu 10 marca 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Gminą Jedlina-Zdrój dotycząca przyznania dotacji celowej w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. Prace nad Programem trwały od kwietnia 2016 r. W ich trakcie zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne przygotowanego projektu dokumentu oraz prowadzone były działania promocyjne. Prace zostały zakończone przyjęciem Programu Rewitalizacji Uchwałą Nr XIX/108/16 Rada Miasta Jedlina-Zdrój. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie jego zgodności z obowiązującymi Wytycznymi. W związku z powyższym Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój stał się podstawą ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań, które zostały w nim wpisane. Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

Rada Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XIX/108/16 przyjęła "Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój".

Zaproszenie

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza mieszkańców Gminy, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Miejsce spotkania: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Termin:  28 czerwca 2016 r. o godzinie 1430

 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona ostateczna wersja projektu dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie Miasta Jedlina-Zdrój do uchwalenia.

 

 

 

Zaproszenie

 

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu

„Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój”

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Dokument zostanie wyłożony do wglądu począwszy od dnia 10 czerwca 2016 roku:

1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, ul Poznańska 2 w godz. pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30, we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00, w piątki w godz.: 7.30 – 14.00 w pokoju nr 5b 

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu w zakładce Rewitalizacja

Projekt Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój zostanie również zaprezentowany na spotkaniu w dniu 15 czerwca br. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone od 10.06.2016r do 21.06.2016r.

Uwagi i wnioski prosimy składać w formie pisemnej:

1. bezpośrednio lub pocztą na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

2. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.