Szanowni Państwo!

W trosce o zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego Miasta władze Miasta Jedlina-Zdrój podjęły się opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój, który wskaże obszar wymagający rewitalizacji oraz działania zmierzające do odnowienia, przywrócenia lub nadania nowych funkcji tego obszaru.

Gorąco zachęcamy wszelkich partnerów społecznych, takich jak: organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gminne wykonujące usługi publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły oraz instytucje kultury, aby zgłaszały do Lokalnego Programu Rewitalizacji planowane przez siebie projekty mające na celu podniesienie jakości życia na wyznaczonym obszarze rewitalizacji – zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i przez organizację akcji społecznych (tzw. projekty miękkie).

Wypełniając kartę projektu, macie Państwo możliwość włączyć się aktywnie w proces rewitalizacji naszego Miasta rozumiany jako kompleksowy plan odnowy wybranej części Jedliny-Zdroju, a jednocześnie stworzyć swoim przedsięwzięciom podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne oraz krajowe (wsparcie finansowe z niektórych działań RPOWD uzależnione jest od wpisania projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji).

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, termin przesyłania kart mija 23 maja 2016 r.

Wzór karty projektu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój oraz na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu w zakładce Rewitalizacja.

Wzór karty projektu >>>