Zaproszenie

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza mieszkańców Gminy, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Miejsce spotkania: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Termin:  28 czerwca 2016 r. o godzinie 1430

 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona ostateczna wersja projektu dokumentu, który zostanie przedłożony Radzie Miasta Jedlina-Zdrój do uchwalenia.