Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

Rada Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr XIX/108/16 przyjęła "Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój".