Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

 

 

W dniu 10 marca 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Gminą Jedlina-Zdrój dotycząca przyznania dotacji celowej w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. Prace nad Programem trwały od kwietnia 2016 r. W ich trakcie zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne przygotowanego projektu dokumentu oraz prowadzone były działania promocyjne. Prace zostały zakończone przyjęciem Programu Rewitalizacji Uchwałą Nr XIX/108/16 Rada Miasta Jedlina-Zdrój. Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie jego zgodności z obowiązującymi Wytycznymi. W związku z powyższym Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój stał się podstawą ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań, które zostały w nim wpisane. Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.